ثبت شرکت تجاری و غیرتجاری در خارج از کشور

ثبت شرکت خارج , امور شرکت در خارج از کشور

برای راه اندازی یک کسب و کار‌ یا تجارت در خارج از کشور و یا کار آفرینی در حوضه های مختلف ، شما به شرکتی در خارج از کشور احتیاج دارید که مسائل کسب و کار خود را کنترل و مدیریت کنید . اما در‌ مرحله ی اول انجام این کار ، داشتن شرکتی در کشور مورد نظرتان می باشد ، که ما به راحتی و با هزینه های بسیار پایین و پشتیبانی ساعتی ، ماهانه و سالانه شما را یاری می کنیم تا به راحتی کسب‌ و کار خود‌ را راه اندازی کنید و یا حتی از طریق آن حساب های بانکی ایجاد کنید و یا درخواست اقامت و ویزا دهید. ما توانایی ثبت انواع شرکت های مسئولیت محدود ، سهامی خاص و عام و حتی شرکت های غیر تجاری را داریم و ما شما را در این امر یاری می کنیم ما تمام احتیاجات شما را برای ثبت شرکت تامین می کنیم و شما دیگر نیازی به پرداخت هزینه های اضافی از قبیل هزینه ی دفتر و وکیل شخصی و ‌... را نخواهید داشت.