هرآنچه برای تجارت بین المللی نیاز دارید

تجارت بین المللی|سیم کارت های بین المللی|کفیل شرکت شما|نماینده شرکت خارجی

برای اینکه کسب و کار شما همیشه در جریان باشد و تجارت شما همیشه به صورت قانونی فعالیت داشته باشد باید اظهارنامه های وضعیت درآمد و خرج و فرم های مالیاتی و نامه های بیمه و اظهارنامه های مالیاتی در تاریخ مقرر برای دولت مربوطه ارسال شوند و همچنین باید آدرس شما و تفن های تماس شما فعال باشند. و یا اگر خواستید تغییراتی در شرکت خود اعمال کنید ما در کنار شما هستیم تا دیگر نگران امور شرکتی خود نباشید.

قیمت ها بسته به نوع فعالیت و منطقه ثبتی شرکت متفاوت است.

  • برای اینکه کسب و کار شما همیشه در جریان باشد و تجارت شما همیشه به صورت قانونی فعالیت داشته باشد باید اظهارنامه های وضعیت درآمد و خرج و فرم های مالیاتی و نامه های بیمه و اظهارنامه های مالیاتی در تاریخ مقرر برای دولت مربوطه ارسال شوند و همچنین باید آدرس شما و تفن های تماس شما فعال باشند. و یا اگر خواستید تغییراتی در شرکت خود اعمال کنید ما در کنار شما هستیم تا دیگر نگران امور شرکتی خود نباشید.
  • منشی و حسابدار شما
  • نماینده شرکت شما
  • کفیل شرکت شما

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید