(نگهداری | تازه سازی | فریز) شرکت

تجارت بین المللی|سیم کارت های بین المللی|کفیل شرکت شما|نماینده شرکت خارجی|نگه داری شرکت|کنترل و نگهداری شرکت

برای این که شما بتوانید به صورت مداوم کسب و کار و تجارت خود را بدون مشکل ادامه دهید ، احتیاج دارید تا به صورت فصلی ، ماهانه ، و یا سالانه یک سری هزینه ها از قبیل هزینه های کنترل و مدیریت شرکت نگه داری شرکت ، تازه سازی شرکت بعد از یک سال ، آدرس دفتر و یا شماره تماس و... را پرداخت کنید و یا نیاز به ایجاد تغییرات شرکت مانند آدرس،سهام داران و غیره داشته باشید، ما تمامی این سرویس ها در اختیار شما قرارمی دهیم.